Smittevern 2021

Informasjon til deltagere på Tour of Norway for kids juni/juli/august/september 2021:

Vi er veldig glade for å være i gang med arrangementer for barn igjen.
Vi tar smittevern veldig alvorlig og har inntil videre satt en rekke strenge tiltak for ikke å utsette deltagere og arrangører for smitte.
Skal du/ditt barn delta, må du lese de viktigste tiltakene og være inneforstått med disse.

Smittevernstiltak 2021:

-Barn og foreldre som har sykdomstegn kan ikke delta på arrangementet. Kan du ikke være på jobb, på skole eller i barnehage, kan du heller ikke komme på våre arrangement.

-Vi har i utgangspunktet ingen påbud om at deltagerne må være bosatt i kommunen der arrangementet blir avholdt. Det er riktignok unntak. Les på påmeldingssidene til de aktuelle arrangementene om hvilke begrensninger som gjelder. Er man bosatt i et område med høyt smittetrykk ber vi om at man ikke krysser kommunegrenser for å delta på Kids.

-90 barn pr arrangement.

-Startpuljer med maksimalt 10 barn for de minste klassene der foreldre må være med

-Startpuljer med maksimalt 20 barn for klassene fra og med 5-6år

-Kun forhåndspåmelding slik at vi som arrangør har lister over deltagere

-Maks 1 forelder/ledsager pr barn inne på arena. Andre oppfordres til å spre seg rundt løypa

-Flere godt merkede stasjoner for håndvask på arena

-Flere store plakater med påminnelse om smittevern på arena. Hygienetiltak og avstand.

-Ingen felles premieutdeling

-Samlingsplasser som er tydelig merket for de ulike aldersgruppene. Slik blir ikke alle stående samlet på samme område.

-Ellers romslige arenaer som tillater god avstand.