Skibotn 2021

Spinnville Skibotn!

For første gang var vi så heldige å få stiftet bekjentskap med Skibotn, og for en dag som skulle skapes!

Vi kjørte til Joker Skibotn, hvor vi ble møtt av en helt suveren gjeng. Frivilligheten lever i beste velgående på flere steder i det langstrakte landet vårt, og årets nest nordligste destinasjon var helt i verdensklasse. Med pågangsmot og løsning som kompass ble det raskt satt opp en flott arena, merket løype og teltene fløy opp. Skikkelig stas!

Om det er noe i vannet her på Skibotn, eller om det er historisk betinget vites ikke, for det var ikke bare Joker med venner som var veldig ivrige. Etter få strakser strømmet det nemlig på med deltakere, støtteapparat og publikummere.

Skibotn ligger langs E6, i noen helt utrolige rammer. Fra gammelt av er det tuftet på «tre stammers møte», mellom samer, kvener og nordmenn, og har en markedsplass som tiltrakk seg mennesker fra hele nordkalotten. I dag bor det rett i overkant av 500 mennesker her, og vi tiltrakk oss mange smilende ryttere med hjelm og hjul.

Det ble syklet en haug med oppvarmingsrunder, før Joker Skibotn delte ut tre proffe trøyer før start. Startskuddet gikk med de aller minste, og stemningen var helt eventyrlig! Dette fortsatte gjennom hele dagen, for et publikum!

Tusen takk for en strålende dag Skibotn!